دانلود پروژه رایگان تابع چگالی احتمال (PDF) و تابع توزیع تجمعی (CDF) با MATLAB

دانلود پروژه رایگان تابع چگالی احتمال (PDF) و تابع توزیع تجمعی (CDF) با MATLAB

تابع چگالی احتمال یا PDF که مخفف شده Probabilistic Density Function است از خانواده توزیع یکنواخت پیوسته (Continous Uniform Distribution) است که توزیع آماری را به شکل انتگرالی نمایش می دهد و مقدار تابع غیرمنفی می باشد.  این تابع، احتمال نسبی را برای متغیر تصادفی تشریح می کند. در این پیاده سازی نیز یک سری داده تصادفی داریم که قصد تخمین آن ها با تکیه گاه (Bounded Support) و بی تکیه گاه (Unbounded Support) را داریم. لازم به ذکر است که منظور از تکیه گاه یا Bounded Support مجموعه ای از نقاط است که تابع به ازای آن ها صفر نباشد و برای بی تکیه گاه یا Unbounded Support مجموعه ای از نقاط است که تابع به ازای آن ها صفر باشد. در این پروژه از تابع توزیع تجمعی یا CDF که مخفف شده Cumulative Distribution Function می باشد نیز برای همان داده تصادفی و حالات Bound / Unbound Support استفاده شده است که در خروجی مشاهده شده زیر، می توان آن را مشاهده کرد.

سراسر کدهای پروژه را به پارسی کامنت گذاری کرده ایم. یک تابع اصلی به نام gkdeb.m وجود دارد که فایل gkdetest.m با 6 روش مختلف از جمله توزیع با تکیه گاه (Bounded Distribution)، توزیع یکنواخت پیوسته (Continous Uniform Distribution)، توزیع نمایی (Exponentil Distribution)، توزیع لاگ نورمال (Log-Normal Distribution)، توزیع کی دو (Chi-Square Distribution)، توزیع رایلی (Rayleigh Distribution)، به استفاده از تابع gkdeb می پردازد و خروجی با توجه به پارامترهای اولیه تنظیم شده در آن نمایش داده شده است. هر بار نیز حالت Bounded و Unbounded در روش های ذکر شده مقایسه می گردد هم برای بخش PDF و هم برای CDF.

لینک دانلود مستقیم پروژه

لینک دانلود مستقیم ویدئوی اجرای پروژه

عکس 1

عکس 2

عکس 3

عکس 4

عکس 5

عکس 6

 

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *