دانلود پروژه رایگان نسبت پیک سیگنال به میانگین قدرت (PAPR) برای سیستم OFDM با MATLAB

دانلود پروژه رایگان نسبت پیک سیگنال به میانگین قدرت (PAPR) برای سیستم OFDM با MATLAB

لینک دانلود مستقیم پروژه

لینک دانلود مستقیم ویدئوی اجرای پروژه

PAPR که مخفف شده Peak-to-Average Power Ration می باشد، یک مقدار معمول در سیستم های OFDM است که در استاندارد IEEE 802.11a مشخصات آن وجود دارد. برای هر سیگنال (x(t به صورت زیر تعریف می شود:

 

PAPR سینوسی چیست؟ (نام فایل در پروژه sin_papr.m است)

یک سیگنال سینوسی در نظر گرفته می شود که دارای دوره تناوب T به صورت زیر می باشد:

جهت به دست آوردن مقدار پیک سیگنال از رابطه زیر استفاده می شود:

و مقدار حداقل مربعات سیگنال نیز به صورت زیر است:

بنابراین مقدار PAPR سیگنال سینوسی به صورت زیر است:

نتیجه آن نیز در عکس 1 و 2 قابل مشاهده است.

عکس 1

عکس 2

 

PAPR سینوسی پیچیده چیست؟ (نام این فایل در پروژه comp_sin.m است)

یک سیگنال سینوسی پیچیده را در نظر بگیرید که دارای دوره تناوب T است:

جهت به دست آوردن مقدار پیک سیگنال از رابطه زیر استفاده می شود:

و مقدار حداقل مربعات سیگنال نیز به صورت زیر است:

بنابراین مقدار PAPR سیگنال سینوسی پیچیده به صورت زیر است:

نتیجه آن نیز در عکس 3 و 4 قابل مشاهده است.

عکس 3

عکس 4

 

حداکثر PAPR مورد انتظار از سیگنال OFDM   ( نام این فایل در پروژه max_papr_ofdm.m است)

سیگنال انتقالی از رابطه زیر در OFDM به دست می آید:

برای سادگی کار برای همه حامل ها فرض می کنیم:

با توجه به این رویکرد، جهت به دست آوردن مقدار پیک سیگنال از رابطه زیر استفاده می شود:

و مقدار حداقل مربعات سیگنال نیز به صورت زیر است:

بنابراین مقدار PAPR سیگنال سینوسی پیچیده به صورت زیر است:

در هر مشخصه IEEE 802.11a ، تعداد حامل ها K=52 می باشد. بنابراین انتظار می رود که PAPR=52 باشد یعنی چیزی حدود 17 دسی بل (17dB). با استفاده از تابع توزیع تجمعی (CDF = Cumulative Distribution Fucntion) که با استفاده از مدولاسیون سیگنال تصادفی BPSK مدوله شده است، خروجی برنامه سوم به صورت زیر برای PAPR در OFDM می باشد که در عکس 5 قابل مشاهده است.

عکس 5


همانطور که مشاهده می شود، PAPR از تقریبا 3.5dB الی حداکثر ارزش که 10dB است، توزیع شده است.

 

لینک دانلود مستقیم پروژه

لینک دانلود مستقیم ویدئوی اجرای پروژه

 

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *