دانلود پروژه رایگان الگوریتم درخت تصمیم C4.5 در MATLAB

دانلود پروژه رایگان الگوریتم درخت تصمیم C4.5 در MATLAB

لینک دانلود مستقیم به همراه ویدئوی اجرا

C4.5 نسل بعدی الگوریتم ID3 است و از نوعی از قانون هرس بعدی استفاده می کند. همچنین قادر است صفات گسسته، صفات فاقد مقدار و داده های نویزی را استفاده کند. این الگوریتم بهترین صفت را با استفاده از معیار بی نظمی انتخاب می کند و به دلیل استفاده از عامل GainRatio قادر به بکارگیری صفات با مقادیر بسیار زیاد می باشد. حتی اگر هیچ خطایی در داده های آموزشی وجود نداشته باشد هرس انجام می شود که باعث می شود درخت عام تر شده و کمتر به مجموعهء آموزشی وابسته شود.

هرس در این الگوریتم نسبتا پیچیده و برپایه توزیع دوجمله ای و به شکل بازگشتی به برگ های درخت است. وقتی هرس یک شاخه متوقف می شود به سمت بالا ادامه نمی یابد. برای ممانعت از داشتن برگ هایی با یک نمونهء آزمایشی، جداسازی بیشتر روی دسته هایی که در حال حاضر به دو عنصر کاهش یافته اند انجام نمی شود. هرس فقط زمانی انجام می شود که تعداد پیش بینی شدهء خطاها افزایش نیابد. این الگوریتم، با در نظر گرفتن بی نظمی های هریک از آنها برای هر موردی که برای آنها داده داده شده است یک صفت را انتخاب می کند. بعد از انتخب بهترین صفت، موارد صفات فاقد مقدار با مقادیری از صفت در بخشی از مواردی که داده فراهم است تخصیص می یابند و الگوریتم ادامه می یابد.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *