دانلود ترجمه مقاله An MIP-based model for the deployment of fault indicators and sectionalizing switches in distribution networks

دانلود ترجمه مقاله An MIP-based model for the deployment of fault indicators and sectionalizing switches in distribution networks

شاخص های خطا (FI) و سوئیچ های مقطعی (SS) از اهمیت زیادی در اتوماسیون توزیع برای افزایش قابلیت اطمینان و بهبود کارایی برخوردار هستند. با این حال، نوع و مکان آن ها تاثیر زیادی بر کیفیت خدمات حاصل می کند. این مقاله قصد دارد مدلی را برای تخصیص بهینه همزمان FI ها و SS ها در یک شبکه توزیع پیچیده بر اساس تجزیه و تحلیل قابلیت اطمینان و هزینه – سود ایجاد کند. سه ماتریس موقعیت با پیش پردازش توپولوژی شبکه های توزیع برای ایجاد مدل پیشنهادی به دست می آید. علاوه بر این، یک روش کمّی برای مدت زمان قطع برق مشتریان تحت شرایط غیرمترقبه مختلف برای دستیابی به یک ارزیابی دقیق تر و عملی تر از قابلیت اطمینان ساخته شده است. مسئله بهینه سازی حاصل به صورت یک برنامه ریزی خطی عدد صحیح مختلط فرموله شده است که می تواند راه حل بهینه سراسری را در تعداد محدود تکرار، به دست آورد. برای بررسی اثربخشی و کارایی این مدل، از یک شبکه IEEE 33 bus و یک سیستم توزیع شهری واقعی استفاده شده است. نتایج به دست آمده نشان می دهد که به طور همزمان با در نظر گرفتن و قرارگیری FI ها و SS ها می توان مکان خطا و فرآیندهای جداسازی را تسریع کرد، هزینه های کلی سیستم را کاهش داد و قابلیت اطمینان سرویس را بهبود بخشید.

برای دانلود از پیوند زیر استفاده کنید که شامل مقاله انگلیسی و ترجمه فارسی آن + شبیه سازی MATLAB است.

دانلود رایگان پروژه

سفارش شبیه سازی و ترجمه های بیشتر به نامیرا از راه های ارتباطی:

www.nn4e.com
nn4e@aol.com
شناسه تلگرام @nimanamira
09360703858
کانال تلگرام https://t.me/nn4enamira
کانال تام تام https://tt.me/nn4enamira
کانال تلپادو http://telepado.me/1/nn4enamira
اینستاگرام https://www.instagram.com/nn4enamira

 

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *