نظرسنجی

این نظرسنجی به ارتقای خدمات ما کمک شایانی خواهد کرد.

ما می خواهیم آن چه را که ممکن است از شما بیاموزیم تا بتوانیم بهترین خدمات را ارائه بدهیم. از این که این قدر سوال می پرسیم، پیشاپیش معذرت می خواهیم، اما قصد ما این است که در دراز مدت بتوانید با ما کار کنید و لذت ببرید. اطلاعاتی که به ما می دهید، فقط و فقط مانند همیشه، نزد ما باقی می ماند و تلاش می کنیم از پاسخ های شما برای بهبود و ارتقای خدمات مان استفاده کنیم.