دانلود ترجمه مقاله Optimizing Complex Cluster Formation in MANETs Using SATILP Techniques

دانلود ترجمه مقاله Optimizing Complex Cluster Formation in MANETs Using SATILP Techniques

در دهه‌های اخیر کارایی برنامه نویسی خطی عددی ((Integer Linear Programming)) (ILP) و ارضا کننده عددی منطقی ((Boolean Satisfiability ))(SAT) بهبود یافته است. این بهبودها باعث ترغیب کاربرد تکنولوژی SAT و  ILP برای مدل کردن مسائل پیچیده مهندسی شده است. یکی از این مسائل٬ مسئله خوشه‌بندی در شبکه بدون زیرساخت متحرک (MANETs) است. مسئله خوشه‌بندی در MANETs شامل انتخاب گره با بیشترین ثبات برای سرخوشه شدن در توپولوژی MANETs و اطمینان از برقراری ارتباط منظم با سرخوشه است تا طول عمر شبکه حداکثر شود. در این مقاله٬ پیشنهاد شده فرمول ILP بهبود یافته را برای مسئله خوشه بندی گسترش بدهیم. بعلاوه٬ پیشرفت‌های متنوعی با گسترش بهبود فرمول بندی٬ شامل ثبات ارتباط بین خوشه‌ای٬ اتصالات چند گامی و تحمیل محدودیت پوششی بوجود امده است. بهبود و افزایش شکل‌دهی بوسیله ابزار طراحی ایجاد مجازی توپولوژی شبکه و خوشه‌ی آنها با استفاده از هنر کلی حل کننده های ILP عمومی  و  SAT است. این ابزار٬ برای استفاده از فرمول بندی (شکل دهی) و بهبود طول عمر واقعی در محیط عملی ارزیابی٬ مناسب است. مشاهده شد که ILP عمومی٬ CPLEX و  SCIP میتوان توپولوژی شبکه‌های بزرگ را به پایه ۰-۱ منطقی حل کننده ILP منتقل (handle) کند و BSOLO مقیاس کوچکی از شبکه را منتقل (handling) می‌کند. همچنین بهبود شکل‌دهی اجازه ایجاد راه‌حل پیچیدگی شبکه و مناسب برای شبکه‌های کوچک مقیاس٬ در زمان ایجاد راه حل مرتبط بدون مشاهده محدودکننده در محیط تمرینی٬ مشاهده شد.

برای دانلود از پیوند زیر استفاده کنید که شامل مقاله انگلیسی و ترجمه فارسی آن است.

دانلود رایگان پروژه

سفارش ترجمه های بیشتر به نامیرا از راه های ارتباطی:

www.nn4e.com
nn4e@aol.com
شناسه تلگرام @nimanamira
09360703858
کانال تلگرام https://t.me/nn4enamira
کانال تام تام https://tt.me/nn4enamira
کانال تلپادو http://telepado.me/1/nn4enamira
اینستاگرام https://www.instagram.com/nn4enamira

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *