دانلود ترجمه مقاله Estimating discretionary accruals using a grouping genetic algorithm

دانلود ترجمه مقاله Estimating discretionary accruals using a grouping genetic algorithm

تعداد مدل های متفاوتی برای تشخیص مدیریت عایدات پیشنهاد می شود، اما مدل رگرسیون خطی که به وسیله جونز ارائه شده مکررا استفاده می شود .فرض اساسی مدل جونز این است که عایدات  از طریق حسابداری تعهدی اداره می شود. معمولا،شرکت هایی که مدیریت عایدات آن ها مورد مطالعه قرار گرفته برمبنای صنعتشان گروه بندی شده اند. به این ترتیب فرض می شود که فرآیند تولید اقلام تعهدی برای شرکت های داخل یک صنعت خاص مشابه است. با این وجود برخی از مطالعات اخیرا نشان داده اند که چنین فرضی لزوما در اختیارنیست. رویکرد جایگزینی که یک گروه بندی را باز می گرداند این است که،اگر بهینه نبود،حداقل خیلی نزدیک به بهینه باشد که از روش الگوریتم ژنتیک استفاده شود. هدف این مطالعه ارزیابی عملکرد مقطعی مدل اقلام تعهدی جونز است، وقتی که مجموعه داده های شرکت هابا استفاده از الگوریتم ژنتیک گروه بندی، تفکیک و گروه بندی می شوند. نتایج، شواهد قوی را ارائه می دهد که روش گروه بندی الگوریتم ژنتیک عملکرد بهتری ازدیگر روش های گروه بندی جایگزین مختلف دارد.

برای دانلود از پیوند زیر استفاده کنید که شامل مقاله انگلیسی و ترجمه فارسی آن است.

دانلود رایگان پروژه

سفارش ترجمه های بیشتر به نامیرا از راه های ارتباطی:

www.nn4e.com
nn4e@aol.com
شناسه تلگرام @nimanamira
09360703858
کانال تلگرام https://t.me/nn4enamira
کانال تام تام https://tt.me/nn4enamira
کانال تلپادو http://telepado.me/1/nn4enamira
اینستاگرام https://www.instagram.com/nn4enamira

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *